Hageavfall på tilhenger og tunnel Sluppen - Munkvoll